Liên hệ: +84 (0) 28 3620 1388 hoặc email: info@go-glb.com

Kiểm tra và theo dõi

Tự động hóa quá trình kiểm tra và theo dõi đơn hàng

GAL Track and Trace System

Hệ thống kiểm tra và theo dõi của Go Global

Hệ thống thân thiện với người dùng, giúp khách hàng bám sát hành trình vận chuyển

Airline Cargo Tracking

Ocean Cargo Tracking